AVIOERO JA AVOERO

Toimistomme on konsultoinut asiakkaitamme useissa avio- ja avoliiton käytännön asioita sekä varallisuusasioita koskevissa kysymyksissä.  Mikäli molemmat eron osapuolet antavat suostumuksensa, voimme sovitella osapuolten eroa ja laatia osituskirjan puolisoiden välille. Tämä on usein halvin ja nopein keino saada ratkaisu varallisuusasioihin.

Toimimme myös vain toisen osapuolen avustajana ositusprosessissa. Olemme hoitaneet yhteiselämän lopettamiseen liittyviä tapauksia, joissa siis toinen osapuoli velvoitetaan muuttamaan yhteisestä kodista pois.

Juristimme voivat toimia osituksessa ja omaisuuden erottelussa käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana tai yhteisomistussuhteen purussa uskottuna miehenä.