Päivystyspuhelin kiirellisissä asioissa 040 190 2300

Tuuli 040 5413 585 Hanna 040 1433 124

 

Asianajotoimisto Sonck & Söderlund Oy


Asianajotoimisto Sonck & Söderlund Oy tarjoaa oikeudellisia palveluita niin yksityishenkilöille kuin yritysasiakkaillekin. Hoidamme toimeksiantomme ammattitaidolla, luottamuksellisesti ja asiakkaan etua silmällä pitäen.

Toimimme kaikilla oikeudenaloilla. Suurin osa toimeksiannoistamme liittyy perhe- ja perintöoikeuteen, sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen (mm. asuntokauppa- ja kiinteistöriita-asiat) sekä rikosoikeuteen. Avustamme asiakkaitamme niin oikeudenkäynneissä kuin muissakin lakiasioissa.

Toimistomme sijaitsee osoitteessa Puistokatu 1 a C 39, 20100 Turku.
Toimialueemme kattaa koko Suomen.

 

 
 

 

Ihmiseltä ihmiselle.

 
 

Perheasiat

  • Huoltoriidat, lasten tapaamisoikeus

  • Elatusapu

  • Huostaanottoasiat

  • Avioero ja avoero

  • Perinnönjako ja testamentti

  • Perunkirjoitukset

Muut

  • Rikosasiat

  • Lähestymiskielto

  • Vahingonkorvaus

  • Asuntokauppa- ja kiinteistöriidat

 
 

Perheasiat

Koska lapsia koskevat riidat ovat erityisen raskaita, pyrimme aina ensisijaisesti kartoittamaan, onko sovinto osapuolten välillä mahdollinen. Sovittelu voi tapahtua myös tuomioistuimessa. Tuomioistuimessa sovittelu voidaan hoitaa myös ns. asiantuntija-avusteisena sovitteluna, mikä tarkoittaa sitä, että sovittelussa on mukana kokenut sosiaalityöntekijä tai psykologi.

Asianajotoimisto Turussa

Rikosasiat

Toimistomme lakimiehet avustavat sekä rikosten uhreja että rikoksesta epäiltyjä rikosprosessin kaikissa vaiheissa aina poliisin suorittamasta esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Asiakkaan oikeusturvan kannalta on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.