Kustannukset


Asiakkaan ja lakimiehen välinen ensimmäinen tapaaminen on maksuton, mikäli se ei johda toimeksiantoon. Selvitämme kaikissa tapauksissa, onko asiakkaalla mahdollisuus saada oikeusturvaetu kotivakuutuksesta, maksuton oikeudenkäynti, puolustajamääräys tai oikeusapua valtiolta.

Yritysasiakkaiden kanssa sovitaan käytettävä tuntiveloitus asian laatu ja sen vaatima erityisasiantuntemus huomioon ottaen. Samoin toimitaan niiden yksityishenkilöiden kanssa, jotka eivät ole oikeutettuja oikeusturvaetuun, maksuttomaan oikeudenkäyntiin, puolustajamääräykseen tai oikeusapuun.

 

Oikeusturva

Kotivakuutukseen kuuluu lähes aina oikeusturvavakuutus. Se kattaa useissa tapauksissa asiakkaan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Oikeusturvavakuutuksen ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin ja omavastuuosuus on vakuutusyhtiöstä riippuen noin 15–20 prosenttia laskun loppusummasta. Tietyissä tilanteissa valtio maksaa asiakkaan oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden. Laadimme oikeusturvahakemuksen asiakkaan puolesta.

 

Maksuton oikeudenkäynti

Seksuaalirikoksen ja useissa tilanteissa myös lähisuhdeväkivallan uhrilla on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin. Toisin sanoen valtio maksaa avustajan palkkion säädettyjen maksuperusteiden mukaisesti riippumatta uhrin taloudellisesta asemasta. Avustaja on hyvä hankkia heti rikosprosessin käynnistyttyä, jotta uhrin oikeusturva toteutuu mahdollisimman hyvin. Pyydämme käräjäoikeudelta avustajamääräystä asiakkaan puolesta.

 

Puolustaja

Vakavasta rikoksesta epäillyllä henkilöllä on oikeus saada valtion varoista maksettava puolustaja riippumatta henkilön taloudellisesta asemasta. Puolustaja on syytä hankkia jo esitutkintavaiheessa. Yleensä avustajaksi määrätään kelpoisuusehdot täyttävä lakimies, jota epäilty itse ehdottaa puolustajakseen. Laadimme puolustajahakemuksen käräjäoikeudelle asiakkaan pyynnöstä.

 

Oikeusapu

Valtio voi korvata kokonaan tai osittain asiakkaan oikeudenkäyntikulut, jos tällä ei ole oikeusturvavakuutusta. Oikeusapua myönnetään ainoastaan yksityishenkilöille. Oikeusavun myöntämiseen vaikuttavat mm. asiakkaan tulot, menot, varallisuus ja elatusvelvollisuus. Lisäksi huomioon otetaan useimmissa tapauksissa myös asiakkaan avio- tai avopuolison taloudellinen asema. Valtion korvaama oikeusapu ei kata asiakkaalle mahdollisesti maksettavaksi tulevia vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Haemme tarvittaessa oikeusaputoimistolta asiakkaallemme oikeusapua.