perinnönjako ja testamentti

PERINNÖNJAKO JA TESTAMENTTI

Toimistomme juristeilla on vankka kokemus testamenttien laadinnasta ja perinnönjakoon liittyvistä toimista. Olemme toimineet käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina erilaisissa kuolinpesissä. Erityisenä vahvuutenamme on perintöverotuksen syvällisempi osaaminen sekä uusperheen perinnönjakoon liittyvät kysymykset.

UUSPERHEEN PERINNÖNJAKO

Uusperhe tuo mukanaan omat haasteensa perinnönjaossa ja kaavamainen perintökaaren noudattaminen saattaa joskus johtaa ei-toivottuihin lopputuloksiin. Uusperheessä testamentin tekeminen oikein ja huolellisesti on erityisen tärkeää, koska

 • Ex-puolisosi voi periä sinut yhteisten lastenne kautta

 • Puolisosi ex-puoliso voi periä puolisosi lasten kautta

 • Ex-puolisosi toimii huoltajana yhteisten alaikäisten lastenne edunvalvojana osituksessa ja perinnönjaossa, mikä voi aiheuttaa ongelmia suhteessa nykyiseen puolisoosi,

 • Puolisosi ex-puoliso toimii huoltajana puolisosi edellisestä liitosta syntyneiden alaikäisten lasten edunvalvojana osituksessa ja perinnönjaossa puolisosi jälkeen

 • Puolisosi edellisestä suhteesta syntyneet lapset saattavat periä sinun omaisuuttasi osittain

 • Lesken hallintaoikeus voi johtaa siihen, että lapsesi saa perintöosuutensa vasta isä-/äitipuolen kuoltua, vaikka lapsesi joutuu maksamaan perintöverot heti biologisen vanhemman kuoltua

 • Uusperheen vanhempien keskinäinen testamentti voi johtaa siihen, että ensiksi kuolleen puolison edellisestä liitosta syntynyt lapsi jää perinnöttömäksi

 • Uusperheessä kuolinjärjestyksellä on merkitystä sen suhteen kumman puolison lapset pääsevät suosiollisempaan asemaan perinnönjaossa

 • Isovanhempien näkökulmasta yllä esitetty voi tarkoittaa seuraavaa:

  • Omaisuutesi päätyy lapsesi aviopuolison edellisestä liitosta syntyneille lapsille tai näiden molemmille biologisille vanhemmille

  • Sukunne kesämökkikiinteistö tai muu suvussa pitkään ollut omaisuus ”pirstaloituu” useammalle eri suvulle

  • Viime kädessä kuolinjärjestyksestä riippuu se, kenen sukuhaaraan omaisuutesi päätyy

Suosittelemme testamentin laadintaa kaikille uusperheellisille.